Biogas af halm

MTX blandersystem er egnet til fodring direkte i et biogasanlæg og kan håndtere enhver form for biomassemateriale.

Læs vores brochure her.

Det materiale, der kan anvendes til påfyldning i et bioasanlæg kan være:

  • Ensilage
  • Husdyr gødning
  • Halm
  • etc.

Blanderen fremstilles i størrelser fra 3 m3 til forskning og op til 50 m3 for store anlæg med op til 24 ton materiale.

Blanderkoefficient

Fodermaterialet fyldes på i blanderens nederste ende og transporteres af de to snegle til toppen af blanderen, hvor en modsat rettet sneglevinding og udkasteplader skubber materialet op i et “muldvarpeskud”, hvorefter det naturligt falder bagud i blanderen.