Buffersiloen er en helt lukket maskine med fleksible forbindelser til påfyldnings- og tømningssneglene, hvilket sikrer den korrekte vægtmåling af materialet i siloen. Siloen er placeret på 4 vejeceller. De to primære snegle arbejder ikke samtidig, men skifter hvert 60. minut (kan justeres). Inde i siloen bliver materialet ikke blot fordelt, men også blandet, og det er muligt at tilføje materiale og blande det i en kontinuerlig proces. Ved blanderens udløb er der et justerbart spjæld, der gør det