Cormalls Halmmølle HDH 770 er egnet til større mængder materiale og anvendes ofte til industriel produktion af eksempelvis isoleringsplader, briketter m.m. Halmmøllen kan udstyres med 45 kW el-motor.

Afhængig af størrelsen på det aktuelle sold, kan møllen frembringe en vilkårlig finhed af materialet.

Møllen kan formale:
  • Halm
  • Skaller
  • Fibre
  • Papir
  • Korn
  • Forskellige affaldsprodukter

 

Funktion

Halmmølle HDH 770 består af en rotor med slagler, sold og en blæserotor. Halmen suges ind i møllen og presses igennem soldet ved hjælp af slaglerotoren. Slaglerotoren er udstyret med slagler som snitter og åbner halmen.

Luftstrømmen, som produceres af blæserotoren, suger halmen ind i møllen og transporterer det igennem et Ø300 (Ø250) rør.

En god luftstrømning er vigtigt for en optimal kapacitet. Transportlængden er max 30 meter.

Kapacitet

Afhængig af soldstørrelsen, halmens kvalitet, fugtindhold og den tilgængelige kraft, rækker kapaciteten fra 500 til 4000 kg. pr. time.

Halmmøllen ampere-overvåges og ifyldning af materialet reguleres i forhold til det setpunkt som ampere forbruget indstilles til.


Sold

HDH 770 Hammermølle kan udstyres med følgende sold:

Size:

Item no.:

ø 5 mm

3038-320

ø 8 mm

3038-321

ø 10 mm

3038-322

ø 15 mm

3038-323

ø 20 mm

3038-324

ø 30 mm

3038-325

ø 50 mm

3038-326

ø 70 mm

3038-327