Genbrugsteknologi

Fødevareaffald

Fødevarer kan ikke genbruges til menneske føde, men der er en række affaldsvarer som kan behandles og genbruges til dyrefoder, hovedsagelig slik og brød.

Plast og gummiaffald

Ved genbrug af plastic eller gummi, er det nødvendigt at blande ift. smeltetemperatur.

Papiraffald

Multimix blanderen er egnet til at opløse baller af gammelt papiraffald, dette bruges til genbrugspapir eller fremstilling af papiruld til isoleringsmateriale.

Køkkenaffald

Kildesorteret køkkenaffald kan genbruges eller forgasses ved at køre det igennem en neddele og blande proces.

Kompost automat

Multimix kan med fordel bruges som dosere enhed på opsamlingspladser, hvor den kombineret med en møntautomat, udgør en enkel afregningsmetode.

Spildevandsslam, Blander

Slam fra renseanlæg kan blandes med flis i en varmeisoleret blander, samtidig med at der blæses luft ind i blanderen. Herved opstår der varme ca. 70-80 grader C og vandet tørres ud. Slammet er herefter lugtfrit.

Dette kaldes også for biotermisk tørreproces.