Med et Cormall-fuldfodersystem får du et fuldautomatisk fodersystem, der overtager en række af dine daglige opgaver, sparer dig for vedligeholdelsesomkostninger og nedbringer dine bygningsinvesteringer.
Ved indretningen af en ny stald eller ved en ændring af en eksisterende stald, bør du være særlig opmærksom på de tidsmæssige besparelser. At organisere fodring og vælge det rette fodersystem er vejen frem, hvis du vil spare tid.

Se vores brochure her:
Multimix MTX dk

Multimix blanderen

Maskinen foretager blandingsprocessen i en diagonal blandevinkel, der tillader en naturlig transport af foderet i blanderen, hvor foderet først transporteres og blandes opad i sneglene, for derefter at ende i et “muldvarpeskud”. Fra toppen af blanderen falder foderet naturligt tilbage, og processen gentager sig.

Ved denne metode sikres at foderet bliver let og luftigt. Uden den særlige blandevinkel ville blanderen skulle bevæge foderet ved hjælp af tvang, hvilket kræver mere og øger trykket på foderet.

Vigtige punkter at notere sig i forbindelse med blanderen i forhold til dimensionering er materialetykkelsen på selve beholderen og materialetykkelsen på sneglevindingerne og det andet roterende redskab i foderzonen.

Alle blandere fra Cormall er udstyret med 2 kraftige snegle udført med 15 mm sneglevindinger og selve beholderen er udført i 10 mm plade. Disse dimensioner er valgt for at sikre en lang levetid på anlægget, trods slitage

Den lave fyldehøjde på den stationære blander er med til at udvide valget af redskaber til påfyldning, og der spares derfor tid ved selve fyldningen af blanderen.

Det er vigtigt at kunne skabe sig et visuelt overblik af blandingen, uden at man skal kravle op på blanderen for at iagttage selve processen. På den stationære blander kan blandingen iagttages fra traktoren eller fra gulvet.

Automatiske tømmefunktioner:

1. Slave-system:
Maskinen modtager et 24V I/O-signal, som aktiverer blanderen og åbner spjældet x %. Når signalet forsvinder, stopper sneglen og spjældet lukker.
2. Afmålt fast mængde:
Maskinen modtager et 24V I/O-signal, og gennemfører samme handling som punkt 1, men stopper selv efter x kg og giver et I/O-signal, når den er færdig.
3. Vægtslave-system:
Maskinen modtager et 4 bit I/O-signal, som konverteres til en bestemt mængde. Denne mængde tømmes som under punkt 2.
4. Fuldautomatisk båndstyring:
Maskinen programmeres med tidspunkt, mængde og plads/område, hvor der skal fodres. Den giver signal til alle båndmotorer og styrer dem.

Automatisk fyldning:

Maskinen kan aktiveres til en automatisk fyldning efter recept, hvor den i sekvenser starter/stopper op til 10 komponenter og blander disse.

Fjernbetjening, manuel betjening:

  1. Start af begge snegle
  2. Åbning/lukning af spjæld
  3. Aktivering af blandetimer, når alle komponenter er påfyldt
  4. Fri kontakt, som kan anvendes til en port el. lign.