Velkommen til Cormall A/S

Maskinfabrikken Cormall A/S har siden 1961 udviklet, produceret og solgt maskiner til landbrug i det meste af verden

CORMALL ARBEJDER MED

Verdens
målene

De senere år har Cormall analyseret hvorledes også vi, kan deltage i at opfylde og lever på FN´s 17 verdensmål, og hvor vi kan være med til at fremme dette i vores daglige virke.

Vi er ikke aktive på alle punker endnu, og vi er heller ikke i mål med nogle af dem, men på andre områder er vi godt i gang. Vi har foreløbigt valgt at arbejde fokuseret med de verdensmål, hvor vi selv kan bidrage og som er relevant for vores indsats.

FN7

7. Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

Energikrise
Cormall har siden energikrisen i 1973 arbejdet med halm som energikilde, og har lige siden udviklet og leveret maskiner og løsninger til dette, – i starten primært ved at anvende halm som opvarmningsbrændsel.
2. generations energi:
Siden staren af 00’erne har vi arbejdet med at udvikle vores maskiner til fremstillingen af anden generations energi, og har leveret løsninger til anvendelse af halm ved produktion af biogas og til fremstilling af bioethanol.
Teknologispring – lavenergi:
Samtidig har vi siden 2008 arbejdet med en banebrydende ny måde at forarbejde halmen på, som har halveret energiforbruget og samtidig fordoblet kapaciteten.

En udvikling som vi er stolte over, og som er opnået ved at ændre teknologien fra hurtigroterende knivrotorer med 3000 omdrejninger per minut til langsomtgående oprivere med 65 omdrejninger per minut. En anden stor fordel ved dette teknologispring, har været en meget mindre slitage på maskiner og sliddele, en reduceret brandfare fra gnister og et betydelig reduceret støjniveau.

8. Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

10. Reducer ulighed i og mellem lande

I Cormall handler vi globalt og indkøber halvfabrikata fra partnere i lande, med højere arbejdsløshed og lavere indkomster end vores egne, hvor vi sikrer at vores leverandører er med til at hæve lønniveauet og betaler over den løn, som ellers betales i området.

12. Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer

Genbrugsteknologi
Siden 90erne har Cormall leveret maskiner til genanvendelse af plastik og gummi, og siden starten af 00’erne har vi leveret løsninger til genanvendelse af fødevarer til fremstilling af dyrefoder.
I 10erne har vi udviklet og leveret teknologi til genanvendelse af gamle vindmølle vinger
Genbrug af egne maskiner
Som en del af leveringer igen og igen, til samme målgruppe, tager vi den brugte maskine retur. Nogle af maskinerne bliver her renoveret og finder en ny anvendelse, andre bliver delvis genbrugt til nye maskiner og resten afleveret til råvaregenanvendelse.
Princippet for genanvendelse i nye maskiner er at komponenten kun har været statisk påvirket og ikke har været udsat for dynamiske opslidende påvirkninger, Eksempel: En bærende bjælke bliver ikke træt af at bære.

13. Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

Vi arbejder med nedbringelse af vores energiforbrug i vores produktionslokaler og deltager i et meget ambitiøst energiprojekt i vores eget lokale nærområde: Project ZERO.
Project ZERO MÅL: 2029 skal kommunens CO2 udledning være = 0
CORMALL

60års
jubilæum

Siden 1961 har medarbejdere på Cormall tilstræbt, at specialisere og dygtiggøre sig til det, som i dag udgør virksomhedens kerneydelser. Dette har medført gode og robuste produkter, som er tilpasset vore kunders specifikationer, med en lang levetid og god service. Som en ordreproducerende virksomhed, er det vigtigt med en stor grad af kundetilfredshed, og det kan måles på de mange kunder, der over generationer, har købt vore maskiner og anlæg igen og igen. Dette er for os et vidnesbyrd, og en ære, at kunne indfri denne tillid ved enhver levering. På Cormall er vi opmærksomme på at kvalitet betaler sig, hvilket i det daglige er Cormall´s ledetråd i forhold til valg af design og materialer. Ved design af maskiner er vi opmærksomme på løsninger, der med lavt energiforbrug opfylder kundens krav, efter mottoet, – gør det simpelt.