Cormalls Støvrensesnegl type DE er velegnet til effektiv rengøring af neddelt halm.

Med en Cormall Støvrensesnegl er det muligt at neddele halm på en miljøvenlig måde. Støv fra halm er usundt for mennesker og dyr.

Renset neddelt halm er meget velegnet som strøelse, og der findes også anvendelsesmuligheder inden for industrien. Cormalls Støvrensesnegl kan monteres næsten overalt, og er en konstruktion, der ikke kræver indbygningshøjde.

Støvrensesneglen har en udskiftelig støvsigte. Som ekstra udstyr fås en række støvsigter til forskellige sorteringsgrader.

Støvrensesneglen til halm er fremstillet med en sigte, der kan udskiftes, så man kan variere sigtningen. Støvrensesneglen kan bruges til:
Fjernelse af støv fra materialet, sandudtrækning før brikettering m.m. eller sigtning/fragmentering af halm.
En lille snegl samler det frasorterede materiale op under skærmen.

DEU-sneglen kan leveres i størrelserne Ø500, Ø600 og Ø800 mm, f.eks.:

Ø500 DEU (under en rotorventil, der forsyner en ballepakningsmaskine):

Materialetæthed 45 kg/m3, 60 o/min. og ved 40% fyldning til opsamling af forarbejdet halm på 7000 kg/time. På de første 3 meter af sneglen er der placeret en sigte med Ø3,0 mm huller 180 grader rundt om sneglen, og i dette område kører sneglebladene tæt på sigten så denne bliver selvrensende. En kegle opsamler støv og sand under sigten og fylder det i en snegl. Opsamlingssneglen lader støvet falde ud af et Ø100 mm hul over jordoverfladen. Det bør overvejes at anbringe en beholder eller lignende under støvsneglens udløb til bulkhåndtering.

Funktion

Støvrensesneglen består af en Ø500/600 mm snegl, der drives af en 3-5 kW gearmotor. Halmen falder ned i sneglen og transporteres til udløbet. På sin vej passerer den et sigteområde. Gennem sigten suges støv, sand og silopartikler væk af en mindre ventilator. Den kan rense op til 7 m3/min.

Støvsigter:

Der kan leveres følgende udskiftelige støvsigter:
Størrelsen af sigten bestemmer sorteringsgraden.

Når støvrensesneglen er tilpasset et anlæg eller er kombineret med en halmsnitter og en blæser, skal kontrolboksen ombygges, således at den starter før snitteren.

Installation

Støvrensesneglen leveres uden cyklon, filtersystem og beslag.

 

Størrelse: Varenummer.:
Støvsigte Ø2,0 mm 3035-245
Støvsigte Ø2,5 mm 3035-240
Støvsigte Ø3,0 mm 3035-243
Støvsigte Ø3,5 mm 3035-247