Drejeventilen fungerer som en luftsluse og sikrer adskillelse mellem arbejdsvakuummet i filterlinjen og materialet. Ventilen adskiller og omdanner halmtransporten fra pneumatisk til mekanisk transport. Materialet falder ned i rummene i toppen af ventilen og roterer 180 grader til den nederste position, hvor materialet kan falde ud af rummene ved hjælp af tyngdekraften.