Filteret bruger komprimeret luft til at rense slangerne/filterposerne og holde dem rene for støv ved at blæse luft ind i filterposerne under processen.
Den type materiale, der anvendes til filterposerne, sikrer, at den luft, der kommer ud, indeholder mindre end 15 mg pr. Nm3. Der fås også poser, der udleder mindre end 5 mg.

Filteret kan også fungere som et sugefilter direkte fra processen og uden en cyklon foran filteret Alt det behandlede materiale ledes så ind i filteret, og der opstår ingen affaldsmaterialer.
Der er særlige indløbsdæksler omkring poserne, som beskytter dem. Den store materialeudløbsåbning i den nederste del af filteret sikrer, at ophobet materiale ikke danner broer inde i filteret.

Filteret kan ikke fungere korrekt uden en rotationsventil, der fjerner materialet i bunden af filteret og dermed sikrer, at vakuummet opretholdes inde i filteret.
Filteret har også brug for en ventilator til at skabe vakuum.

Ventilator: Ventilatoren skaber vakuummet inde i filteret. Indløbet til ventilatoren er lavet med en lang konus, der sikrer høj effektivitet, da tabet uden denne kan være op til 30%.
Filteret kan leveres passende til luftmængder fra 200 m3 og op til 33.000 m3 pr. time.