Projekter

Siden 1961 har Cormall opbygget erfaring inden for projektstyring og -levering, som i dag omfatter anlægsleverance fra modtagelse af råvarer ind i anlægget til aflevering af det færdige produkt i et videre forløb. Et projektsalg og -forløb, kan se ud på følgende vis:

 • Budget tilbud med tilhørende layoutskitser/dwg-tegninger og flowdiagram
 • Maskinbeskrivelser, funktioner og kapacitetsberegninger for korrekt dimensionering
 • Kundebesøg hos eksisterende relevante anlæg
 • Forhandlinger og køb af anlæg
 • Endelig afklaring af dokumentation
 • Projektering og tidsplanlægning for:
 
 1. styretavle, kabelforbrug, styringsalgoritmer og overvågning
 2. Indkøb og leveringskoordinering med montage
 3. Udarbejdelse, samling og aflevering af manualer
 4. APV-beskrivelser for montagehold
 5. Levering og montering af alle maskiner og kabelmontage
 6. Koldtest af anlæg uden materialer
 7. Opstart af anlæg med materiale og indkøring
 8. Skoling af personale
 9. Aflevering af anlæg med afsluttende ’to do’-liste, og ’as-built’-tegninger
 10. Anbefalede reservedele og servicebesøg
Projekt – Automatisk Fodring:

Til fodringsanlæg kan vi tilbyde komplette løsninger fra levering af foder i siloer og bunkere til fuldautomatisk fodring af kvæg, heste eller får:

 • Foderplaner for alle dyrehold og grupper
 • Individuelle foderblandinger til alle grupper
 • Fjernadgang til kontrolsystem til systemovervågning
 • Registrering og lagring af alle data
 • Lager- og tidsstyring
Projekt – Fodermøller og Anlæg:

Til egentlige fodermøller kan vi tilbyde selvkalibrerende, fuldautomatiske og kontinuerlige blandeanlæg til aflevering af foder i:

 • Sækkeautomater
 • Pakkemaskiner
 • Pillepresse
 • Briketteringsmaskiner
 • Bulkhåndtering
Halm og biomasse anlæg
Projekt – Halm og biomasse anlæg:

Til håndtering af halm og neddeling af halmlignende produkter kan vi tilbyde komplette løsninger inden for kapaciteter fra 100-200 kg pr. time op til 16.000 kg pr. time på en enkelt linje, hvor baller findeles til løs halm og formales ned til en sigtestørrelse på til 5 mm. Vi kan her tilbyde:

 • Lagersystem til halmballer og automatisk placering på linje
 • Transportsystem til hele halmballer
 • Automatisk snorefjerne til halmballe
 • Forudåbning af halmballer
 • Neddeling og opløsning af halmballer
 • Kapacitetsdosering af løs halm
 • Stenfælde system før formaling
 • Stålmagneter til indfangning fra halmen
 • Formaling af halmen
 • Lufttransportsystemer 500-35.000 m3/h
 • Filteranlæg og cellesluser
 • Støvrenseanlæg
 • Fragmentering af den neddelte halm
 • Spraybehandling af neddelt halm
 • Bulk opbevaring af neddelt halm og dosering
 • Blødgøring af halmen med vand: opblødning