Rockwoll og glasuld

Genbrug af Rockwool

Rockwool som indsamles på genbrugsstationer, i form af rester fra husisolering og gamle huse som ombygges eller nedrives, har tidligere været et problematisk affaldsprodukt. Cormall har i samarbejde med et førende renovationsfirma, udviklet et metode til at rense og fjerne indpakningsplasten, for der efter at kunne neddele den gamle Rockwool til en størrelse som kan genanvendes som hulmurs isolering.