MTX_B-biomassedispenseren fyldes fra maskinens bagside.  De to snegle inde i maskinen transporterer materialet til toppen af maskinen, hvor en modsatrettet sneglevinding med plader skubber materialet opad som i et “muldvarpeskud”. Maskinens diagonale 28-graders vinkel sikrer, at biomassematerialet falder naturligt tilbage.
Dispenseren er oprindeligt udviklet som en blander og gentager processen, så længe maskinen er i drift, og på den måde gør den også de længere halmpartikler fra kvæg- eller hestegødning mindre i længden og opbløder materialet, hvorved det forberedes til fermenteringen i biogasanlægget.
Den diagonale vinkel med det naturlige tilbagefald som følge af tyngdekraften sikrer et lavt energiforbrug. Sneglene kan leveres med flere skæreknive, hvilket gør processen hurtigere og mere effektiv.


MTX_B-dispenseren er velegnet til dosering direkte i fermenteringsanlæg eller til at blive brugt til at tilføre gødning eller lignende biomasse til en vådmølleformalingsproces.
Maskinens konstruktion er designet og fremstillet til at være holdbar, den kan leveres med dækplader af plet- og syrefrit stål, AISI 316L, på indersiden af karret, på sneglefladerne og også med afdækning på sneglerøret.