Udløbssneglen bruges til at stoppe materiale, der kommer til hammer-/slaglemøllen, når den er overbelastet, og til at sikre en jævn påfyldning af møllen ved at regulere hastigheden med en frekvensomformer.

Sneglen fører materialet til sneglens udløb, hvor materialet føres ind i halmriveren. Det er TDA-sneglene og hastigheden på disse snegle, der bestemmer materialestrømmen på linjen. Begge snegle er altid fyldte med materiale. I tilfælde af blokering af sneglene på grund af vådt eller vanskeligt materiale kan begge snegle individuelt køre baglæns i 1-2 sekunder (max.), hvorefter de kører fremad igen.