Snor- og garnfjerneren fungerer på alle baller fra 600 mm og op til 1200 mm i højden.
Maskinen fungerer uanset om der kommer høje eller lave halmballer efter hinanden og den kræver ingen justering mellem forskellige typer halmballer.
En tællersensor og en ballestartsensor registrerer ballerne og måler længden af den enkelte balle til beregning af sekvensstarten.
Dette sker for hver enkelt balle, hvilket sikrer, at fjernelsen af snorene altid sker midt i ballen.

Sekvensen:
Samtidig med at kniven krydser ballen nedenfor og skærer snorene over, sænkes krogstangen ned over ballen for at fjerne snorene oppe på ballen.
En ballesensor registrerer ballehøjden og sikrer, at krogen har den korrekte arbejdshøjde hver gang.
Når kniven har skåret snoren første gang, og den fortsætter på tværs for at skære anden gang, aktiveres krogen, der samler snorene på toppen af ballen direkte
over kniven og fører dem til siden af balletransportøren.

Når krogen har passeret på tværs og har trukket alle snore til siden og ind under opviklingsgaflen, sænkes opviklingsgaflen og vikler alle snore rundt om gaflen.
Når opvikleren er færdig med dette, går gaflen op igen, og snorene/garnerne falder af ved siden af transportøren i en afstand af 300 mm fra transportøren.
Halmballen på linjen er nu klar til at komme ind i balleåbneren, og transportøren aktiveres igen, samtidig med at gaflen går op, og krogen hæves fra ballen.
Den samlede sekvenstid er mindre end 1 minut fra transportøren stopper til den starter igen.

Cormall string remover