Historie

AP Hansen busteindvielse

I 1961 grundlagde A. P. Hansen Cormall i et gammelt hønsehus i Dybbøl, hvor han startede med at fabrikere den første Cormall Stålpladekværn. De første måneder var det A. P. og en 15-årig arbejdsdreng, der måtte forestå alt arbejdet. Stålpladekværnen udgik af produktion i 1981, men der leveres stadig stålplader til den, 60 efter den første blev solgt.

AP Hansen på tegnestue

Selve navnet CORMALL er skabt som en afledning af kornmøller/cornmill, som på dette tidspunkt var det eneste produkt der blev fremstillet.
Tiderne er skiftet siden dengang, hvor der var ca. 110.000 aktive landbrug i Danmark, et meget større potentiale end de ca. 8.000 landbrug som er tilbage i dagens Danmark. 

Det var  mere et sælgers marked end det var købers.

I 1970 blev bygningerne i Dybbøl for små og da der ikke var udvidelsesmuligheder flyttede Cormall produktionen til helt nye lokaler i den nærliggende landsby Ragebøl, hvor der startedes op med 1500 m2 produktionsareal. Et af de nye produkter der blev taget på programmet var en halmmølle til formaling af halm i småballer, en teknik som på daværende tidspunkt var helt ukendt i Danmark. Dette affødte en videreudvikling af foderblandere til fuldfoder for drøvtyggere, og en ny måde at tænke fodring på. Et princip som i dag er blevet obligatorisk i alle kvægbrug, og som har affødt en betydelig større produktionskapacitet i mælke/kød produktionen.

Stålplademølle der startede det hele

Udviklingen af landbruget og produkterne, har ført frem til det Cormall der er i dag, som har specialiseret sig i store industrianlæg til fuldautomatisk fodring af køer, heste og får, forarbejdning af halm og anden biomasse til strøelse, foder, byggematerialer, fjernvarme, biogas, etanol, genbrugsteknologi og meget andet.

I 1987 påbegyndte Cormall et generationsskifte idet sønnen Peter Hansen efter nogle år i udlandet, indtrådte i Cormall. Der blev samtidig udviklet en ny strategi, gående ud på at globalisere firmaet. Denne strategi førte til partnerskab i en lang række virksomheder således, at Cormall Agro Holding A/S i dag er involveret i mange forskellige brancher og produktioner: siloproduktion i Sydafrika, produktion af møllesten i Etiopien, landbrug og fremstilling af halvfabrikata i Ukraine.

I 1998 indtrådte Jens Hansen i Cormall, som daglig leder af virksomheden i Ragebøl. Produkterne og forretningen, var før finanskrisen i 2008 primært rettet mod danske og udenlandske mælkeproducenter. Da finanskrisen indtraf, var der behov for hurtig at sadle om til nye markeder inden for alternativ energi og genbrug, der sikrede en fortsat vækst. I dag produceres der fodringsanlæg til mælkeproducenter, og i stigende grad industrielle anvendelser af produktsortimentet, til biomasse håndtering og genbrugsteknologier.

Det er, og har altid været, en løbende udvikling og tilpasning af produktionen, produkterne og markedet, som har holdt gang i virksomheden i alle årene.