Biogas af halm

Den tørre halm kan med fordel forarbejdes og renses for urenheder, som sten sand mm., men inden den kan komme ind i biogasanlægget, skal  den gennemblødes, ellers vil halmen lægge sig i toppen af tanken, som et flydelag.

I biogasanlæg og ved håndtering af biogasmateriale starter processen enten med vådt materiale eller med tørt materiale. Maskinerne til vådt og tørt materiale er meget forskellige, og man kan ikke bruge de samme maskinløsninger til begge dele. Det tørre materiale, såsom halm, skal gennemblødes, inden det føres ind i biogasanlægget, da det ellers vil flyde inde i tanken.

Cormall kan tilbyde udstyr til både tørt og vådt materiale, og vi har også maskiner til at opbløde halmen, inden den kommer ind i biogasanlægget.

Vores løsninger er bygget efter de individuelle krav, og vi kan tilbyde fuldautomatisk indlæsning i et biogasanlæg med:

Kapacitet: 200 kg/t 10.000 kg/t på en enkelt linje
Håndtering af halm: Big baller, rundballer, løs halm
Halmtyper: Hvede, havre, byg, majs, miscanthus…..
Snor/garn: Automatisk fjernelse
Forurening: Fjernelse af sten og stål
Længde: Ø5-Ø60 mm frasortering
Bulkdoseringsanlæg: 10-50 m3 majsensilage
Stålkvalitet: AISI 316L Plet- og syrefri afdækning
Halmopblødning: 10, 12, 15, 18, 22, 30, 42, 50 m3

60 års erfaring med halm.

Læs vores brochure her.