Biogas af halm

Halm til biogasanlæg kan forarbejdes og tilføres med to typer teknologi, enten som våd halm, eller som tørt. Maskinerne og teknologien til vådt og tørt materiale er meget forskellige, man kan ikke bruge de samme maskinløsninger til begge dele.

Den tørre halm kan med fordel forarbejdes og renses for urenheder, som sten sand mm., men inden den kan komme ind i biogasanlægget, skal  den gennemblødes, ellers vil halmen lægge sig i toppen af tanken, som et flydelag.

Cormall kan tilbyde udstyr til både tørt eller vådt materiale. Vi har også maskinerne til at gennembløde halmen inden den går ind i biogasreaktoren.

Vores løsninger er bygget efter de individuelle krav, og vi kan tilbyde den fuldautomatiske belastning i et biogasanlæg med:

Kapacitet: 200 Kg / h 10.000 Kg / h på en enkelt linje
Halmhåndtering: Store baller, rundballe, løs halm
Halmtyper: Hvede, havre, byg, majs, miscanthus…
Snore: Automatisk fjernelse
Urenheder: sten og stålfælde mm.
Længde: Ø5 – Ø 60 mm
Produktionsbuffer: 10 – 50 m3 ensilage majs
Stålkvalitet: AISI 316L Plet og syrefrit låg
Halmopblødning: 10, 12, 15, 18, 22, 30, 42, 50 m3

Vi har 60 års erfaring med halm.

Læs vores brochure her.