Foderkøkken, automatisk

For mælkebedrifter med mere end 800 køer og op til 20.000 køer.

Cormall har udviklet et køkkensystem til kvægbrug med central blanding og distribution af TMR-blandinger. Dette system opdeler jobbet i 1. Blanding og 2. Distribution. Fordelen ved dette system er tidsbesparelsen, når blandinger forberedes og gøres klar, mens en anden person distribuerer blandingen og foder ud til dyrene på samme tid. Ingen ventetid på ifyldning af komponenter og blandetid, alt foregår fuldt automatisk og meget nøjagtigt. Der er også en stor energibesparelse i dette system sammenlignet med selvkørende blandevogne, da disse bruger meget diesel – det automatiske og elektriske køkkensystem fungerer ved et meget lavere energiforbrug.

Automatisk styring af ifyldning af komponenter i blanding.

Cormalls foderkøkkensystem er forsynet med:

  • Fuldautomatisk fyldningssystem
  • Foder og opskriftshåndteringssystem
  • Fjernadgang til opskriftsændringer
  • Registrering og styring af lagerbeholdning
  • Systemovervågning
  • Fjernbetjening til påfyldning i foderdistributionsvognen
  • Meddelelsessystem til vognchauffør: 1) Blanding i vogn – 2) Gruppenr. der skal fodres
  • Datalogning

Læs vores brochure her:
Brochure