Fødevareaffald

Vi har testet mange forskellige materialer, og vi har her anført disse.

Bageriaffald

Brødet er let at fylde op i blanderen og enkelt at tømme ud. Materialet kommer i et jævnt flow.

Foderapplikationer

Maskinen kan både blande og opdele i mindre fraktioner.

Slikaffald – vingummi

Blanderen kan håndtere meget store klumper af vingummimateriale og kan blande dette.

Slikblander

Blanderen kan forbedres med overdækning og dertil hørende
suge-anlæg for reducering af støv ved påfyldning i blanderen og under blandeprocessen.

Materialer i slikblander

Der er stort set ingen begrænsninger på det materiale der kan landes; chokolade, vingummi, bolsjer.