Om Cormall

Kære Gæst

Fabrikant A.P. Hansen grundlagde i 1961 Cormall, der med en enkel ide til en stålpladekværn, satte en udvikling i gang.

I dag ledes virksomheden af anden generation, Peter E. Hansen og Jens J. Hansen. Cormall har sit hovedsæt i Sønderborg hvorfra aktiviteterne koordineres. Vores hovedområder er inden for kvægbrug, halmteknologi og biomasse.

Kvægbrug

Indenfor kvægbrug har Cormall, siden begyndelsen af 70erne, specialiseret sig i at konstruere blandere til kvægfoder.

Gennem 90erne har vi udviklet vores styring er og konstruktioner således, at blanderen kan anvendes til at udfodre fuldautomatisk, hvilket har været en stor landvinding for vores kunder.


Halmteknologi

Teknologien blev udviklet i 70erne til at fremstille foderanlæg til kvægbrug. Siden har teknologien vist sig at være særlig anvendelig i industrien, hvor man bruger den til fremstilling af f.eks.:

  • Byggematerialer såsom spån-og isolationsplader fremstillet af halm.
  • Brændsel, som kan være pilleteret, briketteret eller løs.
  • Biologiske processer til eksempelvis svampeproduktion, biogas,
    komposteringer o.s.v.
  • Håndtering af halm i forbindelse med fremstilling af støvfrie halmpakker
    til dyrehandlen, biologisk pakkematerialer til forsendelser o.s.v.

Igennem årene har Cormall leveret udstyr til alle disse anvendelsesområder, og har i dag en stor erfaring og knowhow på området.


Læs vores almindelige handelsbetingelser her:
Handelsbetingelser

Se vores standard ISO 12944-5 kategori C2:
Standard ISO 12944-5 kategori C2

Se vores EN ISO 13849-1 her
EN ISO13849-1

Læs om Cormalls 50 års fødselsdag 1961/2011
Cormall fylder 50 år