Dozownik biomasy MTX_B jest napełniany od tylnej części maszyny. Dwa ślimaki / przenośniki ślimakowe wewnątrz maszyny transportują materiał na górę maszyny, gdzie przeciwnie skręcony ślimak i płyty wpychają materiał w tzw. „kretowisko”. Ukośny kąt maszyn 28 stopni zapewnia naturalny powrót materiału biomasy. Dozownik został pierwotnie opracowany jako mieszalnik i powtarza proces tak długo, jak długo maszyna pracuje, a wykonując tą czynność, powoduje również, że dłuższe cząstki słomy z obornika krowiego lub końskiego są rozdrabniane i nasączają materiał, przygotowując go w ten sposób do fermentora w biogazowni. Kąt ukośny z naturalnym grawitacyjnym cofaniem się zapewnia niskie zużycie energii. Ślimaki mogą być wyposażone w wiele noży tnących, dzięki którym proces przebiega szybciej i wydajniej.


Dozownik MTX_B nadaje się do dozowania bezpośrednio do fermentora lub do podawania obornika lub podobnej biomasy do procesu mielenia na mokro. Konstrukcja maszyny jest zaprojektowana i trwała, może być dostarczona z nakładkami ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej AISI 316L, umieszczonymi wewnątrz wanny, na zabierakach ślimakowych, a także może pokrywać rurę ślimaka.