Projekty

Od 1961 r. Cormall zdobywa doświadczenie w zarządzaniu projektami i dostawami urządzeń, co obecnie obejmuje projekty od momentu przyjęcia surowców do zakładu, aż po dostawę gotowego produktu do dalszego procesu.

Realizacja projektu może wyglądać jak poniżej:

 • Oferta budżetowa z   powiązanymi szkicami ustawieniami / rysunkami DWG i schematem blokowym
 • Opisy maszyn, funkcji i obliczenia wydajności dla prawidłowych wymiarów
 • Wizyty referencyjne klientów w zakładach z podobnymi projektami
 • Ostateczne wyjaśnienia dokumentacji
 • Projektowanie i harmonogramo-wanie dla:

 1. paneli sterujących, wykorzystania kabli, algorytmy sterowania i monitoring
 2. Koordynacja zakupów i dostaw z montażem
 3. Przygotowanie, kompilacja i dostawa istrukcji obsługi
 4. Opisy BHP dla ekip montażowych
 5. Dostawa i montaż wszystkich maszyn oraz montaż kabli
 6. Testowanie dostawy bez materiałów, na sucho
 7. Start projektu / zakładu z materiałem i praca
 8. Szkolenie personelu
 9. Dostawa systemów wraz z ostateczną listą zadań do wykonania i rysunkami powykonawczymi.


Zalecane części zamienne i wizyty serwisowe.

Projekt – Automatyczne żywienie:

W zakresie żywienia zwierząt możemy zaoferować kompletne rozwiązania od załadunku paszy do silosów i bunkrów po w pełni automatyczne karmienie bydła, koni czy owiec:

 • Zarządzanie paszą dla wszystkich grup zwierząt
 • Indywidualne mieszanki paszowe dla grup
 • Zdalny dostęp do systemu i monitoring kontrolny
 • Rejestracja i przechowywanie wszystkich danych
 • Zarządzanie zapasami
Projekt – Wytwórnia pasz:

 

W przypadku rzeczywistych wytwórni pasz możemy zaoferować samokalibrujące, w pełni automatyczne systemy ciągłego mieszania dla dostarczania paszy do:

 • maszyn pakujących w worki
 • maszyn do pakowania
 • maszyn do prasowania tabletek
 • brykieciarek
 • transportu luzem
Projekt – Przetwórstwo słomy i biogazownia

W przypadku przerobu słomy i podobnych produktów możemy zaoferować kompletne rozwiązania w zakresie wydajności od 100 kg na godzinę do 16 000 kg na godzinę na jednej linii, z rozdrabnianiem bel na luźną słomę i mielenie na sitach do wymiaru 5mm. Oferujemy i dostarczamy:

 • System przechowywania bel słomy i automatyczne umieszczanie na linii przerobu słomy
 • System przenośników transportowych do bel słomy
 • Automatyczne usuwanie sznurka z bel słomy
 • Wstępne rozdzielanie bel słomy na pakiety
 • Dzielenie i rozdrabnianie bel słomy
 • Wydajne dozowanie luźnej słomy
 • System wyłapywania kamieni przed mieleniem
 • Stalowe magnesy przed wejściem do młyna słomy
 • Frezowanie i mielenie słomy
 • Systemy transportu powietrznego 500-35 000 m3 / h
 • Systemy filtrów i zawory obrotowe
 • Odsysanie i czyszczenie
 • Fragmentacja oddzielonej i / lub zmielonej słomy
 • Spryskanie przetworzonej słomy
 • Zbiorcze przechowywanie przetworzonej słomy i dozowanie
 • Moczenie słomy wodą.