Zawór obrotowy działa jak śluzy powietrzne i zapewnia oddzielenie próżni roboczej w linii filtra i materiału. Zawór oddziela i przekształca transport słomy z transportu pneumatycznego na mechaniczny. Materiał spada do przedziałów w górnej części zaworu i obraca się o 180 stopni do dolnej pozycji, gdzie materiał może wypaść z przedziału pod wpływem siły ciężkości.

Arkusz danych

Przeczytaj naszą kartę danych Ø 1000 & 1200 tutaj

Przeczytaj naszą kartę danych Ø 1000 & 1200 tutaj