Ślimak wyładowczy służy do zatrzymywania dopływu materiału do młota / młota bijakowego, gdy jest on przeciążony, oraz do zapewnienia płynnego napełniania młyna poprzez regulację prędkości za pomocą falownika.

Ślimak przenosi materiał do wylotu ślimaka, gdzie materiał trafia do zgarniacza słomy.
To ślimak TDA i prędkość tych ślimaków decyduje o przepływie materiału na linii. Oba ślimaki są zawsze zasypane materiałem. W przypadku zablokowania ślimaków z powodu zużycia lub twardego materiału, oba ślimaki mogą indywidualnie cofnąć się na okres 1-2 sekund. (maks.), i znowu ponownie obracać się do przodu.