Witamy w Cormall A/S

Cormall rozwija, produkuje i sprzedaje maszyny i zakłady produkcyjne na całym świecie od 1961 roku.

Cormall współpracuje z

Cele zrównoważonego rozwoju

W ostatnich latach Cormall przeanalizował, w jaki sposób również my możemy uczestniczyć w realizacji 17 światowych celów zrównoważonego rozwoju ONZ i gdzie możemy je promować w naszej codziennej pracy. Nie działamy jeszcze aktywnie w realizacji wszystkich celów oraz nie osiągamy jeszcze pełnej realizacji w przypadku niektórych z nich, ale w innych obszarach jesteśmy w przodzie i na dobrej drodze. Na razie zdecydowaliśmy się skupić na celach światowych, w których możemy wnieść swój wkład i które są stosowne dla naszych wysiłków:

FN7.jpg

7. - UPEWNIJ SIĘ, ŻE KAŻDY MA DOSTĘP DO NIEZAWODNEJ, ZRÓWNOWAŻONEJ I NOWOCZESNEJ ENERGII W PRZYSTĘPNEJ CENIE:

Kryzys energetyczny:

Od czasu kryzysu energetycznego w 1973 r. Cormall pracuje ze słomą jako źródłem energii i od tego czasu opracowuje i dostarcza maszyny i rozwiązania do realizacji tego celu – początkowo głównie wykorzystując słomę jako paliwo grzewcze.

Energia drugiej generacji:

Od początku XXI wieku pracowaliśmy nad rozwojem naszych maszyn do produkcji energii drugiej generacji, dostarczając rozwiązania w zakresie wykorzystania słomy do produkcji biogazu oraz do produkcji bioetanolu.

Skok technologiczny – niska energia:

Jednocześnie od 2008 roku pracujemy nad przełomowym nowatorskim sposobem przetwarzania słomy, który zmniejszył o połowę zużycie energii i jednocześnie podwoił wydajność. Rozwój, z którego jesteśmy dumni i który został osiągnięty poprzez zmianę technologii z szybkoobrotowych wirników nożowych z 3000 obr. / min na wolnoobrotowe zgrabiarki z 65 obr. / min. Kolejną ważną zaletą tego skoku technologicznego było znacznie mniejsze zużycie maszyn i zużycie wymiennych szybkozużywających się części, mniejsze zagrożenie pożarowe spowodowane iskrami i znacznie obniżony poziom hałasu.

8. PROMOWANIE CIĄGŁEGO, INTEGRACYJNEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU GOSPODARCZEGO, PEŁNEGO I PRODUKTYWNEGO ZATRUDNIENIA ORAZ GODNEJ PRACY DLA WSZYSTKICH

10. ZMNIEJSZANIE NIERÓWNOŚCI W KRAJACH I MIĘDZY KRAJAMI

Sprawiedliwy handel:

W Cormall prowadzimy handel globalny i kupujemy półprodukty od partnerów w krajach o wyższym bezrobociu i niższych dochodach niż nasz własny, przez co zapewniamy, że nasi dostawcy pomagają podnosić poziom płac i płacić powyżej wynagrodzenia, które w innym przypadku jest wypłacane na danym obszarze.

12. ZAPEWNIENIE ZRÓWNOWAŻONEJ KONSUMPCJI I FORMY PRODUKCJI

Technologia recyklingu:

Od lat 90-tych Cormall dostarcza maszyny do recyklingu tworzyw sztucznych i gumy, a od początku XXI wieku dostarczamy rozwiązania w zakresie recyklingu żywności do produkcji pasz dla zwierząt.

W latach 10-tych XXI wieku opracowaliśmy i dostarczyliśmy technologię recyklingu starych łopat turbin wiatrowych.

Recykling własnych maszyn:

W ramach ciągłych dostaw do tej samej grupy docelowej odbieramy z powrotem używane maszyny. Niektóre maszyny są tutaj odnawiane i znajdują nowe zastosowanie, inne są częściowo poddawane recyklingowi na nowe maszyny, a reszta jest przekazywana do recyklingu surowców.

Zasada recyklingu w nowych maszynach polega na tym, że element został poddany jedynie statycznym obciążeniom i nie został poddany dynamicznemu wpływowi ścierania. Przykład: belka nośna nie ulega zmęczeniu podczas przenoszenia obciążenia.

13. DZIAŁAJ SZYBKO, ABY ZWALCZAĆ ZMIANY KLIMATU I JEGO KONSEKWENCJE

Pracujemy nad zmniejszeniem zużycia energii w naszych zakładach produkcyjnych i uczestniczymy w bardzo ambitnym projekcie energetycznym na naszym lokalnym terenie: Project ZERO.

CEL PROJEKTU ZERO: 2029 emisja CO2 w miastach musi wynosić = 0


CORMALL

Jubileusz 60-lecia

Od 1961 roku firma Cormall dokłada starań aby specjalizować się i doskonalić umiejętności pracowników w tym, co dziś stanowi główny przedmiot usług firmy. Zaowocowało to dobrymi i solidnymi produktami, które są dostosowane do potrzeb naszych klientów i charakteryzują się długą żywotnością. Będąc firmą zajmującą się produkcją pod zamówienia klientów jest dla nas bardzo ważne, że posiadamy wysoki poziom zadowolenia klientów, czego miarą jest przywiązanie klientów, którzy przez wiele pokoleń za każdym razem kupowali nasze maszyny i linie produkcyjne. To nasz testament i zaszczyt, że możemy spełniać pokładane w nas zaufanie przy każdej kolejnej dostawie. W firmie Cormall jesteśmy świadomi, że jakość się opłaca, co w życiu codziennym jest naczelną zasadą Cormall w zakresie doboru konstrukcji i użycia materiałów. Projektując maszyny, ze świadomością poszukujemy prostych rozwiązań, które przy niskim zużyciu energii spełniają wymagania klienta, zgodnie z dewizą – proste jest piękne.