Foderrobbotten SR 3 og 4 fra Rovibec, er en driftsikker løsning der sikrer en præcis fodring på klokkeslet, med korrekt afvejning hver gang, til alle grupper.

Den fodrer lige så ofte, man ønsker det, og på alle døgnets tidspunkter, hvilket sikrer:

  • Jævn trafik i malkerobotten
  • Øget foderoptagelse
  • Ingen stress pga. rangorden
  • Minimale foderrester

En kraftskinne med 400 volt kombineret med en enkelt elmotor til fuld hydraulisk styring af vognen, sikrer en høj driftsikkerhed og en høj ydelse alle 24 timer i døgnet.


På energiregnskabet, er den driftøkonomisk i forhold til den traditionelle løsning  med en traktor og mobil blander.

Rengøring af maskinen er meget enkel, hele bagenden kan åbnes, og der er  nem adgang ind i selve foderkassen.