Foderrobbotten SR 3 og 4 fra Rovibec, er en driftsikker løsning der sikrer en præcis fodring på klokkeslet, med korrekt afvejning hver gang, til alle grupper.

Der fodres lige så ofte, man ønsker det, og på alle døgnets tidspunkter, hvilket sikrer:

  • Jævn trafik i malkerobotten
  • Øget foderoptagelse
  • Ingen stress pga. rangorden
  • Minimale foderrester

En kraftskinne med 400 volt kombineret med en enkelt elmotor til fuld hydraulisk styring af vognen sikrer høj driftssikkerhed og høj ydelse alle 24 timer i døgnet.

I energiregnskabet er det en driftsøkonomisk løsning i forhold til det traditionelle alternativ med en traktor og en mobil blander.

Rengøring af maskinen er meget enkel: Hele bagenden kan åbnes, og der er nem adgang ind i selve foderkassen.