Halmmølle HDH F, 770/1000, består af en rotor med slagler og et sold omkring slaglerne. Materialet kommer hovedsageligt gennem soldet ved hjælp af rotorens rotation, og det er tyngdekraften, der får materialet til at falde ned på den modsatte side af soldet. Der er ingen suge-/blæserfunktion i F-modellen, dvs. at al transport efter møllen skal foregå mekanisk.