Odpady z wełny mineralnej

Recycling Rockwool

Wełna mineralna zbierana do recyklingu, jako pozostałości modernizowanych/rozbieranych izolacji starych domów, była wcześniej uciążliwym produktem odpadowym. Cormall we współpracy z wiodącą firmą renowacyjną opracował metodę oczyszczenia i separacji, w której można użyć rozdrobnione do wymaganego rozmiaru odpady starej wełny Rockwool do ponownego wykorzystania do izolacji np. ścian.