Historia

AP Hansen – odsłonięcie popiersia

W 1961 roku A. P. Hansen założył firmę Cormall w starej kurniku w Dybbøl, gdzie rozpoczął produkcję pierwszego stalowego młynka Cormall. W pierwszych miesiącach A. P. sam musiał wykonywać całą pracę. Produkcja tego stalowego młynka została zakończona w 1981 r., ale części zamienne są nadal dostarczane – 60 lat po sprzedaży pierwszej sztuki.

Nazwa CORMALL powstała z połączenia słów CORN – kukurydza i MILL – młyn, gdyż młynek do kukurydzy był jedynym wytwarzanym wtedy produktem. Czasy się zmieniły i z około 110 tysięcy aktywnych gospodarstw rolnych w Danii z dużo większym potencjałem zostało dzisiaj tylko około 8 000 gospodarstw. W tamtych czasach rynek był bardziej rynkiem sprzedającego niż kupującego.

AP Hansen biurze konstrukcyjnym

 

W 1970 roku budynki w Dybbøl stały się zbyt małe i nie było już możliwości rozbudowy, dlatego Cormall przeniósł produkcję do nowej siedziby w pobliskiej wiosce Ragebøl, gdzie zbudowano halę produkcyjną o powierzchni 1500 m2. Jednym z nowych wyrobów w nowym programie produkcji był młynek do słomy – do rozdrabniania słomy z małych bel, technika zupełnie nieznana wówczas w Danii. Dało to początek dalszemu rozwojowi mieszalników do pasz dla zwierząt przeżuwających i zapoczątkowano nowy sposób myślenia o żywieniu. Zasada ta, obowiązująca obecnie we wszystkich hodowlach bydła, zaowocowała znacznie większą zdolnością produkcyjną w zakresie produkcji mleka i mięsa.

Strukturalny rozwój rolnictwa i produktów doprowadził do obecnej firmy Cormall, która specjalizuje się w dużych gospodarstwach – zakładach przemysłowych z w pełni zautomatyzowanym karmieniem krów, koni i owiec, przetwarzaniem słomy i innych materiałów z biomasy na ściółkę, paszę, materiały budowlane, bezpośrednie ogrzewanie, biogaz, etanol, technologię recyklingu i do wielu innych celów.

Stalowy młynek, od którego wszystko się zaczęło

 

W 1987 roku w firmie Cormall rozpoczęła się zmiana pokoleniowa, gdy po kilku latach spędzonych za granicą syn AP, Peter Hansen, dołączył do firmy. Jednocześnie opracowano nową strategię, mającą na celu globalizację firmy. Strategia ta doprowadziła do partnerstwa w wielu firmach, dzięki czemu dziś koncern Cormall Agro Holding A / S jest zaangażowany w wielu różnych branżach i produkcjach: produkcji silosów w Afryce Południowej, produkcji kamieni młyńskich w Etiopii, rolnictwie i produkcji półfabrykatów na Ukrainie.

 

W 1998 roku Jens Hansen dołączył do Cormall, jako dyrektor zarządzający firmy w Ragebøl. Przed kryzysem finansowym w 2008 r., produkty i biznes były skierowane przede wszystkim do duńskich i zagranicznych producentów mleka. Kiedy nastąpił kryzys finansowy, trzeba było szybko przejść na nowe rynki energii alternatywnej i recyklingu, które zapewniłyby stały wzrost. Obecnie są produkowane systemy żywieniowe dla hodowców bydła mlecznego i coraz częściej systemy do zastosowań przemysłowych w zakresie technologii przetwarzania i recyklingu biomasy.

Od zawsze, przez te wszystkie lata, ciągły rozwój i dostosowywanie produkcji, produktów do rynku towarzyszyło działalności firmy Cormall.