Wysoki współczynnik mieszania dzięki Multimix

Materiał wsadowy do przygotowania paszy jest ładowany do mieszalnika na dolnym końcu i transportowany dwoma ślimakami do górnej części mieszalnika, gdzie przeciwnie skręcone zwoje ślimaków i płyty popychają materiał do tzw. „kopca kreta” i tam mieszany materiał naturalnie spada w dół mieszalnika.

Broszura w języku duńskim
Multimix MTX PL

Mieszanie różnych materiałów odbywa się faktycznie w kopcu kreta, a następnie powraca w dół mieszalnika. Podczas napełniania mieszalnika należy najpierw napełnić małe ilości (koncentraty), a następnie napełnić mieszalnik materiałami (paszą) o większej objętości. Zapewnia to, że minerały i witaminy są równomiernie rozprowadzone w mieszance.

Ta zasada mieszania przez lata sprawdziła się we wszystkich próbach testowych i ma najlepsze wyniki mieszania, optymalna struktura paszy.Ukośny kąt mieszania zapewnia niski koszt energii i delikatne obchodzenie się z materiałami, zasada ta gwarantuje, że materiał – pasza przez cały czas podawania jest równomiernie wymieszany.

Nie ma udowodnionej wiedzy na temat tego, jak delikatne musi być przetwarzanie żywności, ale istnieje związek między zużyciem energii a wskaźnikiem równomierności zadawania paszy. Ogólnie rzecz biorąc, problem występuje we wszystkich mieszalnikach, jeśli występuje mieszanie przez zbyt długi okres.