Odpady plastiku i gumy

Recykling plastiku

Tworzywa sztuczne zebrane z punktów zbiórki do recyklingu i produkcji tworzyw sztucznych nie mogą być łatwo poddane recyklingowi na plastik recyklingowy.

Wcześniej pozostałości te należy posortować na rodzaje tworzyw sztucznych i rozdrobnić, zanim materiał będzie mógł zostać ponownie użyty w maszynach do formowania tworzyw sztucznych.

W tym celu poszczególne rodzaje tworzyw sztucznych muszą być dalej mieszane w proporcji zapewniającej jednolitą temperaturę topnienia, przy czym w odpadowym tworzywie sztucznym mieszane są również różne oleje.

Cormall od wielu lat dostarcza projekty i rozwiązania w tym zakresie.