Recycling Rockwool
Wełna mineralna zbierana do recyklingu, jako pozostałości modernizowanych/rozbieranych izolacji starych domów, była wcześniej uciążliwym produktem odpadowym. Cormall we współpracy z wiodącą firmą renowacyjną opracował metodę oczyszczenia i separacji, w której można użyć rozdrobnione do wymaganego rozmiaru odpady starej wełny Rockwool do ponownego wykorzystania do izolacji np. ścian.
W maszynie materiał jest w sposób ciągły napełniany kozłem gumowym lub podobnym bez zatrzymywania procesu, w tym samym czasie materiał jest opróżniany z maszyny i dozowany do kolejnej rozdrabniarki.
Dwa ślimaki Ø800 transportują materiał na górę maszyny, gdzie naturalne składanie materiału pozwala na napełnienie tylnej części maszyny w dowolnym momencie, maszyna napełnia się od góry do dołu i jest zawsze gotowa na przyjęcie większej ilości. Ekwipunek.
Wełna skalna jest kamieniem, a nie dobrym środkiem smarnym. Aby to pomieścić, Cormall zaprojektował świdry tak, aby można je było pokryć twardymi płytami ściernymi ze stali Hardox.
Gotowy materiał można przeładowywać luzem i wrzucać do ciężarówki lub wagonu za pomocą ładowarki kołowej lub podobnej.