Brykietowanie

Możemy zaoferować nasze usługi z 50-letnim doświadczeniem i zapewnić najlepsze możliwe rozwiązanie dla twojego systemu brykietowania. Wszystkie nasze rozwiązania brykietowania są budowane według indywidualnych wymagań i możemy zaoferować:

  • Wydajność: 200 kg / h 20 000 kg / h na jednej linii
  • Rodzaje słomy: duże bele, okrągłe bele, luźna słoma
  • Gatunki słomy: pszenica, owies, jęczmień, kukurydza, miskant…
  • Sznurek: automatyczne usuwanie sznurka
  • Zanieczyszczenia: usuwanie ze słomy zanieczyszczeń jak kamienie i stal
  • Długość: Ø5 – Ø 50 mm przesiewanie młyna
  • Jakość: Odsysanie piasku dla większej trwałości
  • Bufor do brykietowania: 30 – 50 m3 System silosów buforowych z funkcją mieszania
  • Napełnianie z recyklingu: 120% na linii, 20% z powrotem w buforze: do 8 pozycji pracy w 1 linii

Możemy zaoferować Ci naszą pomoc i porady z ponad 50-letniego doświadczenia w pracy ze słomą.