Silos LMX to zamknięty bufor i mieszalnik – aktywny zbiornik, podobny do MTX_BS.LMX wykonywany jest w lekkiej wersji wyłącznie do materiału słomianego, o gęstości nasypowej materiału poniżej 100 kg/m3 i nie jest tak drogi jak MTX

Funkcjonalność:

Obydwa ślimaki są napełniane z tyłu maszyny. Ślimaki transportują materiał na górę. Na górze wymieszany materiał jest odbierany lub zawracany do tyłu maszyny przez efekt kretowiska na górze.

Możliwe jest zamontowanie ślimaków o różnych rozmiarach i na wylocie ślimaka, z otworem zasuwy w stałym położeniu otwartym, można uzyskać bardzo precyzyjne dozowanie materiału, wykorzystując prędkość ślimaka jako rozwiązanie dozujące.

Maszynę można również umieścić na czujnikach wagowych z systemem kontroli ciężaru.

Maszyna może być dostarczona w efektywnych pojemnościach 22, 30, 42, 50 i 60 m3.