Przenośnik ważący Cormall BCW dokonuje ważenia bel słomy i sumuje łączny ciężar przechodzący przez przenośnik. Przenośnik jest przeznaczony do pomiaru przerobu i kontroli przepustowości linii. Długość przenośnika może wynosić 2,5 – 5,0 – 7,5 i 10 metrów. Przenośnik ważący jest umieszczony jako ostatni przenośnik transportujący materiał na linii technologicznej przerobu słomy, zapewniając tym samym optymalny pomiar produkcji.
Produkt powstał z myślą o kliencie, który otrzymuje dofinansowanie na tonę słomy zużytej w biogazowni i dzięki temu urządzeniu może wykazać ile słomy zużył w biogazowni.

Przenośnik może również służyć do innych celów produkcyjnych – np .:
– X kg / minutę spalania słomy,
– X kg / minutę w ciągłym procesie mieszania (nie partiami)

 


Konfiguracja sumowania ważeń działa z przeglądarką na twoim komputerze bez korzystania z Internetu – można to również wykonać jako zdalny odczyt.

Odczyt z programu to:

  1. Minutowa produkcja
  2. Godzinowa produkcja
  3. Dzienna produkcja

4. Całkowita produkcja (nie można edytować)

 

 


Cała elektronika jest podłączona i zamontowana na przenośniku wewnątrz skrzynki połączeniowej, dzięki czemu komponenty elektryczne są chronione od pyłu ze słomy

 


Specjalne czujnki wagowe (tensometryczne):
Przenośnik może być wyposażony w różnej jakości czujniki wagowe (tensometryczne) w zależności od pożądanej dokładności, należy to uzgodnić i odpowiednio wycenić:

– przenośnik 2,5 i 5 metrowe wyposażone są w 4 czujniki wagowe (tensometryczne),
– przenośnik 7,5 metrowy = 6 czujników wagowych i 2 puszki połączeniowe,
– przenośnik 10 metrowy = 8 czujników wagowych i 2 skrzynki połączeniowe,
– wzmacniacz sygnału 24 Volt.