Genbrug af Rockwool

Rockwool som indsamles på genbrugsstationer, i form af rester fra husisolering og gamle huse som ombygges eller nedrives, har tidligere været et problematisk affaldsprodukt.

Cormall har i samarbejde med et førende renovationsfirma, udviklet et metode til at rense og fjerne indpakningsplasten, for der efter at kunne neddele den gamle Rockwool til en størrelse som kan genanvendes som hulmurs isolering.

Materialet fyldes kontinuerligt op i maskinen med en gummiged eller lignende uden at processen stopper, materiale tømmes samtidig ud af maskinen og doseres til den efterfølgende neddeler maskine​
To Ø800 snegle transporterer materialet op i toppen af ​​maskinen, hvor naturlig tilbagefald i maskinen, gør det muligt at fylde maskinen bagfra, men fylde hele maskinen ovenfra og ned, altid klar til at modtage mere materiale
Rockwool er sten, og ikke et godt smøremiddel, for at imødekomme dette har Cormall designet sneglene, så de kan dækkes med slidplader lavet af hårdt Hardox stål
Det færdige materiale kan herefter håndteres i bulk og læsses i en lastbil eller vogn fra en gummiged eller lignende