Genbrug af Rockwool

Rockwool, som indsamles på genbrugsstationer i form af rester fra husisolering og gamle huse som ombygges eller nedrives, har tidligere været et problematisk affaldsprodukt.

Cormall har i samarbejde med et førende renovationsfirma udviklet en metode til at rense og fjerne indpakningsplasten, for derefter at kunne neddele den gamle Rockwool til en størrelse, som kan genanvendes som hulmursisolering.

Materialet fyldes kontinuerligt op i maskinen med en gummiged eller lignende uden at processen stopper, og samtidig tømmes materiale ud af maskinen og doseres til den efterfølgende neddelermaskine.
To Ø800 snegle transporterer materialet op i toppen af maskinen, hvor naturligt tilbagefald i maskinen gør det muligt at fylde maskinen bagfra, dvs. hele maskinen fyldes ovenfra og ned, altid klar til at modtage mere materiale.
Rockwool dannes af fibre fra sten, som ikke er et godt smøremiddel. For at imødekomme dette har Cormall designet sneglene, så de kan dækkes med slidplader lavet af hårdt Hardox-stål.
Det færdige materiale kan herefter håndteres i bulk og læsses i en lastbil eller vogn fra en gummiged eller lignende.