Blande og dossere silo: Cormalls mindre enkeltsneglsblander YDS 4, 5 og 8, er udviklet til at imødekomme mindre opgaver som ikke kræver stort volumen,
men stadig kræver en høj grad af nøjagtighed både som blander og som dosereenhed.

Med en YDS-blander er det muligt at:
1. Lave et premix i mindre portioner
2. Dosere direkte ind i et strøelsesanlæg der virker ved kædetræk el.lign.
Opbevare og dosere granulater til et foderanlæg.YDS 4, 6 og 8 er særlig velegnet til at dosere halmsmuld til dyrestrøelse.YDS 3 er en særlig model som er leveret til mange forskellige forsøgscentre med særlige blanderopgaver, hvor det er vigtigt at der ikke er nogen rester fra tidligere blanding,

- foto:
opstilling fra Danmarks nationale forsøgscenter, Foulum.