Blande- og doseringssilo: Cormalls lille enkeltsneglsblandere, YDS 4, 5 og 8, er udviklet til at håndtere mindre opgaver som ikke kræver stor volumen, men som stadig kræver en høj grad af nøjagtighed både som blander og som doseringsenhed.
Med en YDS-blander er det muligt at:
1. Lave et premix i mindre portioner.
2. Dosere direkte ind i et strøelsesanlæg, der virker ved kædetræk el.lign.
3. Opbevare og dosere granulater til et foderanlæg.YDS 4, 6 og 8 er særlig velegnet til at dosere halmsmuld til dyrestrøelse.
YDS 3 er en speciel model, som er leveret til mange forskellige forsøgscentre med særlige blanderopgaver, hvor det er vigtigt at der ikke er nogen rester fra tidligere blanding.

Foto:
Opstilling fra Danmarks nationale forsøgscenter i Foulum.