Spotfilteret placeres typisk på steder, hvor man ønsker at have et lille vakuum for enten at fjerne trykket fra en anden proces, f.eks. en HDH_F-mølle, eller blot for at forhindre, at der kommer støv ud af en blander eller en balleoprivningsproces.

Filteret fungerer med en omvendt luftstråle, der blæser ind i poserne og opretholder vakuummet med en lille ventilator, så kun ren luft kommer ud af filteret ved 200-800 m3/h.

Spotfilteret bruges til at holde et negativt lufttryk inde i transportsystemer eller materialebeholdere og forhindrer dermed støv i at blive trukket ud fra maskinerne. Det kan også bruges i kombination med formalingsanlæg, hvor møllerotoren skaber et overtryk fra slaglerotorens rotation. Dette er tilfældet, når vi bruger Cormalls HDH-F-mølle, en maskine, der fungerer som en tyngdekraftmølle.

Filteret fungerer med en omvendt luftstråle, der blæser komprimeret luft ind i filterposerne og holder poserne rene. Filteret er forsynet med en lille ventilator, der skaber vakuum i systemet, så kun ren luft kommer ud af filteret, mens alt støv forbliver i systemet.

Ventilatoren kan justeres med en ventil til 200 til 800 m3/h.