For blanding af:

Kvægfoder, hestefoder, fuldfoder, stråmix, spagnum, pottemuld.

For uddosering af:

Fuldfoder, halm, spåner, savsmuld m.m., til briketter eller pellets, spagnum og pottemuld til pottemaskiner.

Cormalls standardtype kædeblander er beregnet til lette og tørre blandinger, hvori spagnum, snittet halm og tilskudsfoder er de mest almindelige ingredienser.

Cormalls kædeblander arbejder med kæder og lameller samt et rørværk, der findeler de klumper, som måtte opstå ved tilsætning af melasse og andre klæbrige stoffer.

Blanderens vandrette topplade er velegnet til montering af cyklon, indløbsrør etc. Ved påfyldning med frontlæsser eller aflæssevogn åbnes en eller flere af toppladerne.

Tømning foregår ved hjælp af en tømmesnegl over hele blanderens bredde og tømningshastigheden bestemmes med justerbare spjældåbninger.

Cormalls kædeblander leveres i størrelserne 4, 6 og 8 m3.

Det lave kraftforbrug – 3 kW for KB4, 4 kW for KB6 og 5,5 kW for KB8 – gør maskinen billig i drift samtidig med at den har et lavt støjniveau.

Homogen blanding

Kæder og lameller giver sammen med rørværket en homogen blanding, der er fri for klumper.

Tømning

Den rigeligt dimensionerede tømmesnegl betjenes ved hjælp af et håndhjul og skydespjæld. Tømning til fodervogn eller afsækning.