Stół odbiorczy i przenośnikowy do bel słomy i luźnej słomy zbudowany z łańcucha i listwy do łamacza beli, rozdrabniacza słomy lub innego urządzenia.

Min. długość wynosi 2,5 metra, wymiar standardowy wynosi nie mniej niż 5 metrów, największa długość wynosi do 10 – (12,5) metra.