Automaten kan anvendes til:

  • Kompost
  • Flis
  • Træpiller, korn, etc.

Automaten er overdækket med en hurtig rullepresenning i påfyldningsenheden, som sikrer stor, bred og effektiv fyldning.

Fra brugersiden er der skabt en god tømmehøjde, med en passende tømmeafstand fra maskinen.

Tømmespjældet er udformet således at slisken sænker sig ved udtømning. Derved sikres maksimal frihøjde under spjældet ved placering af trailer.


Kan leveres med møntautomat eller kort. Afvejningen kan være en fast mængde eller variabel, alt efter behov. Maskinens vejeceller sikrer korrekt afregning.

Maskinen leveres med en komplet styretavle, der fra servicesiden kan programmeres til faste mængder, alarmer m.m. Automaten leveres med en fjernbetjening, som kan anvendes uden om betalingssystemet, og som kan aktivere alle maskinens funktioner direkte.

Styring

Kunde interface

Sammen med styretavle og vægtsystem leveres der en elektrisk møntautomat/kortlæser og en stop-/startkontakt.

 

Kunden afregner og følgende kan nu aktiveres:

Start: Blander starter skiftevis højre eller venstre snegl, spjældet åbner x% som indstilles til en passende massestrøm og materialet falder ud af blanderen, ind til den forudindstillede mængde er aflæsset, herefter standser sneglen, og spjældet lukker.

Stop: Efter aktivering af stop har kunden x sek. til igen at starte. Efter x sek. betragtes ordren som afsluttet, selvom den ønskede mængde endnu ikke er aflæsset.

Bruger interface

Brugeren af blanderen anvender en fjernbetjening, eller styrer direkte fra en PLC, som har 4 valgmuligheder:

Fyldning: Frakobler kunde-interfacen og starter begge snegle.

Blandetid: Kan aktiveres efter at maskinen er påfyldt. Tilbagekobling af maskine til kunde-interfacen.

Tømning: Frakobler kunde-interfacen og starter udtømning af blanderen med begge snegle aktiveret.

Service interface

Der er en lang række parametre som kan aktiveres. De kræver alle, at man har en kode til PLC’en. Af de vigtigste kan nævnes: Hvor meget spjældet åbner; hvor lang blandetiden er ved bruger 2; hvor mange kg, der tømmes ved xx kroner; hvor lang tid der går, før en kundeordre annulleres efter stop etc.