Automaten kan anvendes til:

  • Kompost
  • Flis
  • Træpiller, korn, etc.

Automaten er overdækket med en hurtig rulle presenning i fylde enden, som sikrer en stor, bred og effektiv fyldning.


Fra bruger siden er der skabt en god tømmehøjde, med en passende tømme afstand fra maskinen.

Tømmespjældet er udformet således at slisken sænker sig ved udtømning, hvorved der sikres maksimal frihøjde under spjæld, ved placering af trailer.


Kan leveres med mønt automat eller kort, vægten kan være en fast mængde eller variabel efter behov. Maskinens vejeceller sikrer en korrekt afregning.

Maskinen leveres med en komplet styretavle der fra service siden kan programmeres til faste mængder, alarmer mm. Automaten leveres med en fjernbetjening, som går uden om
betalingssystemet, og kan aktivere alle maskinens funktioner direkte.

Styring

Kunde interface

Sammen med styretavle og vægtsystem leveres der en elektrisk møntautomat/kortlæser og en stop/start kontakt.
Kunden afregner og der kan nu aktiveres:

Start: blander, starter skiftevis højre eller venstre snegl, spjæld åbner x % som indstilles til en passende massestrøm og materialet falder ud af blanderen, ind til den forud indstillede mængde er aflæsset, herefter standser snegl, og spjæld lukker.

Stop: Efter aktivering af stop har kunden x sek. til igen at starte. Efter x sek betragtes ordren som afsluttet, selvom den ønskede mængde endnu ikke er tømt.

Bruger interface

Bruger af blanderen anvender en fjernbetjening, eller direkte på PLC, som har 4 valgmuligheder:

Fyldning: Afkobler kunde interface og starter begge snegle.

Blande tid: Kan aktiveres efter at maskinen er påfyldt. Tilbagekobling af maskine til kunde interface.

Tømning: Afkobler kunde interface og starter udtømning af blander med begge snegle aktiveret.

Service interface

Der er en lang række parametre som kan aktiveres, de kræver alle at man har en kode til PLC. Af de vigtigste kan nævnes hvor meget spjældet åbner, hvor lang blande tiden er ved bruger 2, hvor mange kg der tømmes ved xx kroner, hvor lang tid der går før kundeordre annulleres efter stop etc.