Cormalls Light-system opererer i produktionsområdet fra 100 og op til 3.000 kg/time i halm.

Dette system er baseret på vores SBB 1400-halmopriver og den kapacitet, som denne maskine kan yde.

Vi har videreudviklet dette system for at reducere energiomkostningerne endnu mere ved at kombinere det med vores HDH_F-mølle og et lille spotfilter med sugeventilator. Dette er en mølletype, der arbejder ved hjælp af tyngdekraften, men selv uden blæserrotoren inde i maskinen skabes der stadig en luftstrøm fra slaglerotoren. For at håndtere denne luftstrøm anvendes den i kombination med et spotfilter, der skaber det negative lufttryk i samme mængde som luften produceret fra møllen.

Systemet kan også arbejde uden en slaglemølle, dvs. i direkte forbindelse med en halmbrænder, eller til andre lignende formål, der ikke har brug for, at halmen skal formales. Systemet er velegnet til anvendelser som:

  • Fodermøller, knusning af halm i enhver længde til 5-100 mm (soldstørrelse).
  • Strømateriale til dyreproduktionen, løst eller formalet materiale, og det kan også kombineres med støvrensning og ekstraktion
  • Produktion af biogas af halm
  • Halmbrænder: fra 500 kW og op til 3.000 kW
  • Al anden biomassebaseret energiproduktion
  • Fremstilling af halmpiller eller halmbriketter