Filtr punktowy umieszcza się zwykle w miejscach, w których chce się wytworzyć małą próżnię, aby albo odciąć ciśnienie pochodzące z innego procesu, takiego jak młyn HDH_F, albo po prostu, aby zapobiec wydostawaniu się pyłu z mieszalnika lub procesu łamania beli. Filtr działa z podmuchem wstecznego strumienia powietrza na worki i utrzymuje podciśnienie za pomocą małego wentylatora, tylko czyste powietrze wydostaje się z filtra z prędkością 200-800 m3 / h