Cyklon słomy działa jak każdy inny cyklon, z materiałem wchodzącym od góry, prędkość materiału popycha go na bok, a grawitacja powoduje, że materiał spada na dół, podczas gdy powietrze może wydostawać się przez rurę środkową.
Konstrukcja różni się od normalnych cyklonów, aby poradzić sobie z materiałem o małej gęstości i objętościowej jak słoma, posiada większą średnicę i większy otwów w dnie, aby zapobiec tworzeniu się mostków materiału wewnątrz cyklonu.
Pośrodku cyklonu umieszczona jest rura powietrzna wykonana jako stalowe sito z otworami Ø3 mm, co pomaga w usuwaniu powietrza bez wyjmowania słomy i szybszym zmniejszeniu prędkości powietrza wewnątrz cyklonu. W dolnej części rury środkowej znajduje się regulowana płytka przesiewająca, która powstrzymuje słomę przed zassaniem do filtra, wraz z powietrzem wydostaje się tylko kurz i lekki materiał. Cyklony mogą być dostarczane o średnicach od Ø700 do Ø2400, dla wydajność powietrza od 3.000 – 40.000 m3.