Młyny paszowe

Oferujemy nasze usługi z 50-letnim doświadczeniem i zapewniamy najlepsze możliwe rozwiązanie dla Twojej wytwórni pasz.
Wszystkie nasze rozwiązania w zakresie młynów są budowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami. Możemy zaoferować w pełni automatyczny załadunek do systemu paszowego z:
wydajnością instalacji: 20 000 – 100 000 kg / h na jednej linii.
Obróbka słomy: duże kostki, okrągłe bele, luźna słoma.
Obróbkę granulatu: owies, jęczmień, soja…
Rodzaje słomy: pszenna, owsiana, jęczmienna, kukurydziana, miskant…
Automatyczne usuwanie zanieczyszczeń: kamieni i metalu.
Długość słomy: Ø5 – Ø 60 mm sita młyna.
Jakość słomy: odsysanie piasku i pyłu.
System buforowy: 30-50 m3. System silosów buforowych z funkcją mieszania.
System mieszalnika: mieszanie ciągłe okresowe i / lub samo-kalibrujące. Napełnianie systemu do: worków, granulatora…
Oferujemy pomoc i doradztwo wynikające z ponad 50-letniego  oświadczenia w pracą ze słomą i młynami do pasz.